01

INTEGRAENS OCUPEM DE TOT EN CONSTRUCCIÓ

L'ampli bagatge en el desenvolupament d'importants projectes de construcció i disseny ens va conduir a la creació d'INTEGRA, una organització que ofereix solucions globals en la gestió integral de tota mena de projectes de construcció. Aprofitem la nostra experiència per afegir valor als projectes dels nostres clients, des d'una vessant pràctica i resolutiva.

El nostre principal objectiu és satisfer —amb garantia d'èxit— les necessitats que es plantegen en cada projecte. La metodologia de treball d'Integra, provinent del món professional del Management, és el que ens permet assegurar l'assoliment total dels objectius marcats en la idea que es vol dur a terme.

02

COMPROMÍS INTEGRARESPOSTA DIRECTA

Fem realitat qualsevol
projecte constructiu

Ajudem als nostres clients
a implementar les seves idees

Liderem tot el
procés de treball

Òptica global: desenvolupem, controlem,
coordinem, supervisem

Garantim terminis,
costos i qualitats

Orientats 100%
al client

03

PROJECTES INTEGRARESPOSTA SEGURA

04

SERVEIS PROFESSIONALS INTEGRAGARANTIA TÈCNICA

 • Estudi d'alternatives
 • Estudis de viabilitat
 • Project Management
 • Construction Management
 • Projectes d'obra civil i edificació
 • Direccions d'obra i d'execució d'obra
 • Coordinació de seguretat
 • Gestió d'actius immobiliaris
 • Project Monitoring
 • Facility Management
 • Safety Management
05

VALOR AFEGIT INTEGRAUN PLUS DE CONFIANÇA

integra
 • Gran capacitat de reacció davant d'imprevistos, canviant el full de ruta si és necessari
 • Adaptem el projecte a cada moment del procés constructiu
 • Anàlisi exhaustiva preprojecte
 • Apliquem una perspectiva global al llarg de tot el procés
 • Anàlisi multifuncional
 • Màxima motivació en cada projecte
 • Ens posem en el lloc dels clients i col·laboradors
 • Resolutius: apliquem la negociació efectiva
06

METODOLOGIA INTEGRAWORK FLOW EFICIENT

VIABILITAT

Procediment de Costos / Timing

 • Predimensionat de costos, càlcul de rendiments o ingressos i planificació a terminis
 • Curada anàlisi de la viabilitat de l'operació que es vol realitzar
 • Definició d'objectius que donin resposta al client


GESTIÓ DOCUMENTAL

Auditories / Licitacions

 • Establiment de l'estratègia i el pla d'execució
 • Anàlisi, auditoria i control de documents generats
 • Supervisió i registre del procés de contractació
 • Tràmits d'autoritzacions administratives

SUPERVISIÓ

Lideratge / Garantia

 • Gestió i lideratge de l'execució del projecte
 • Coordinació de tots els agents mitjançant planificació i organització
 • Garantia de terminis i costos establerts

REALITAT

Posada en marxa

 • Tràmits i organització de recursos tècnics, materials i financers
 • Màxima eficàcia
 • Materialitzar la idea inicial
07

CONTACTE AMB INTEGRA

Carrer d'En Granada, 16. Tarragona

Dirección

977 213 529

Telèfon

info@integra.cat

E-mail